Adres

Bahçelievler M.9001.S. No:3/A

Telefon

0 344 214 62 10 - 221 28 22

Faks

0 344 214 06 39

Başkanın Mesajı – 85. Başkanlar Toplantısı İzlenimleri

               Kıymetli Meslektaşlarım,

            85.Başkanlar Kurulu Toplantısını Pandemi Döneminde Telekonferans şeklinde 20.08.2020 tarihinde yaptık. Güncel Mevzuat değişiklikleri ve dijitalleşme sürecinde yenilenen Beyan sistemi olan Muhsgk konusu ağırlıklı konu idi. İlk defa böyle bir toplantı, Devlet erkanından Sayın GİB Başkanı Bekir Bayraktar, Sayın SGK Başkanı İsmail Yılmaz, her iki kurumdan uzmanlar, Luca koordinatörleri, 81 ilin SMMM oda başkanları ve Türmob yönetimi Genel Başkanımız Emre Kartaloğlu’nun  modaratörlüğünde gerçekleşti.

            Dijitalleşme ve mevzuattaki gelişmeler sonucu Muhasebe mesleği asıl yapması gereken Müşavirlik, danışmanlık, rapor hazırlama, yol göstermeye doğru gitmektedir. Birkaç yıl önce başlayan dijitalleşme, e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye ile e-sistem şeklinde en alt işletmeye kadar indiğinde biz mali müşavirlerin mükelleflerin hizmetlerinde daha aktif yol almasını gerektirecektir. Muhsgk birleşmesi ile iş yoğunluğumuzun artmış olması ve bundan sonraki süreçlerde de daha da artacak olması, bizlerin hak ettiği ücret ve takdiri hakkı ile almamızı gerektirir.

            Mali müşavirlerin üzerine mevzuat ve iş yoğunluğu adına birçok angarya iş binmektedir. Bu angaryaların azaltılması için odalarımızın tavsiyeleri ile TÜRMOB tarafından girişimler yapılmakta bizlerin daha rahat çalışabilmesi, gelirimizin artması ve cezalardan kurtulabilmemiz adına çalışmalar yapılmaktadır. Dijitalleşme ile ilk olarak BA-BS beyanlarının iptali için Maliye Bakanlığı ile görüşmeler sürmekte, ayrıca 4.dönem Geçici Vergi beyanının iptali için yoğun mesai harcanmaktadır.

            Mali müşavirler dijitalleşme, e-sisteme geçiş, pandemi dönemi ve onlarca mevzuat değişikliklerinin olduğu bu dönemde her türlü zorluğun üstesinden gelmiştir. Ama maalesef karşılığında ne takdir görmüş ne de hak ettiğimiz ücreti alabilmişizdir. Bizler dostluk ilişkisi içerisinde mükelleflerimize hizmet verdiğimizden dolayı ne yazık ki asgari ücret tarifesinden bile ücretlerimizi yansıtamamakta ve tahsil edememekteyiz. Bu iş yoğunluğu içerisinde Mali müşavirlerin tahsilat sorunu, mevzuattaki sık değişikliklerden ve e-sistem alt yapısındaki problemlerden dolayı hata ve eksiklere maruz kalması kaçınılmaz hale gelmiştir. Mücbir sebep durumumuzun olmaması da bu sıkıntının tuzu biberidir. Bu tip cezalara maruz kalmamak için mükellef seçiminde dikkatli olmalı, ucuz defter tutarak yükümüzün üzerinde mükellef kabul etmememizi, ücretini sağlam alabileceğimiz ve iş yoğunluğuna dikkat edebileceğimiz kadar mükellefle çalışmamız gerektiğini tavsiye ediyorum. Bizler hizmet ve ücret konusunda taviz vermeden işimizi yaparsak, meslektaşlar arasında mükellef dağılımı düzenli olacak, hepimizde işlerimizi sağlam yapıp gelirlerimizi artırabileceğiz kanaatindeyim. Fakat bazı meslektaşlarımız farklı bahaneler ile çok düşük ücretler karşılığında defter tutmakta bu durumda camiamıza zarar vermektedir. 3568 sayılı yasamızda da bunu engelleyecek yeterli yasa olmadığından haksız rekabeti önlemede sıkıntılar yaşamaktayız.

            Sözün kısası önceki Başkanlar toplantılarında da defalarca dile getirdiğim gibi, Mali Müşavirlerin temel sıkıntısı yaptığımız hizmetin karşılığını alamamak ve tahsilat yapamamaktır. Bizler hak ettiğimiz ücreti yazıp, tahsil ettiğimiz müddetçe mesleğimizin tüm zorluklarının altından kalkabilecek eğitime, bilgiye ve tecrübeye sahibiz. Bunu geçirmekte olduğumuz bu süreç ispatlamıştır. Siz değerli meslektaşlarımı gösterdiğiniz üstün gayretlerden dolayı tebrik ediyor birlikte mesleğimizin geleceğini inşa etmek için Odamıza, mesleğimize sahip çıkmanızı, destek ve katılımlarınızı bekliyorum. Sevgi ve sağlıkla kalın. 24.08.2020