Adres

Bahçelievler M.9001.S. No:3/A

Telefon

0 344 214 62 10 - 221 28 22

Faks

0 344 214 06 39

Fiyat Güncellenmesi Hakkında Duyuru

Başkan Kalın: “Muhasebe ücretlerini artan maliyetler karşısında güncellemek zorunda kaldık”

Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (KMSMMO) Başkanı Abdullah KALIN;

İçerisinde bulundukları ekonomik şartlar, hizmet gider maliyetlerinin artması, sürdürebilirliklerinin kalmaması, emek ve hizmetlerinin karşılığını alamadıkları, mesleki sorunları ve mevcut muhasebe ücretlerinin % 60 oranında artırılması karar gerekçelerini, mükelleflerinin bu dönemde kendilerini anlayışla karşılayacaklarına inançlarının tam olduğuna dair, bir basın açıklaması yayımladı.

Basın açıklaması;

Yüksek enflasyonun, artan gider maliyetleri bizi zor durumda bıraktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 22.12.2021 tarihindeki resmi gazetede yayımlanan 2022 yılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik asgari ücret tarifesindeki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ücretleri; yüksek enflasyonun, artan gider maliyetleri ve ekonomide dengelerin bozulması ile maalesef sürdürebilirliğinin bir imkânı kalmamıştır. Mevcut muhasebe ücretlerinin en az yüzde 60 oranında artırılarak güncellenmesi, hizmet verebilmemiz açısından zorunluluk haline gelmiştir.

Asgari ücret tarifesi günümüzde çok yetersiz kalmıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı için yayınlamış olduğu ücret tarifesini 2021 yılı ücretlerini yüzde 25 oranında arttırarak belirlemiştir. TÜİK rakamlarına göre, TÜFE Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 artış oranlarında gerçekleşmiştir. Mali Müşavirlik asgari ücret tarifesi, gerçekleşen enflasyon ve artan yüksek gider maliyetleri ile çok yetersiz kalmıştır. Büro maliyetlerimiz, açıklanan enflasyon oranlarından çok daha fazlası ile artış göstermiştir.

Ekonomik krizden en çok etkilenen mesleklerden biriside mali müşavirler olmuştur

Ekonomik krizlerde ve enflasyonist baskıda en çok etkilenen meslek mensuplarımız olmuştur. Ücret tarifemiz her yılbaşında yayımlanmakta ve yıl boyunca da aynı fiyat üzerinden uygulanarak, yıl içinde oluşan enflasyon ve gider artışlarımızla yıl ortasına geldiğimizde aldığımız ücretler tam anlamı ile parasal ekonomik değerini kaybetmektedir. Sürekli değişen kanun, mevzuat, yönetmelik ve yeni uygulamalarla her yeni bir güne zorluklarla başlayarak, gece gündüz çalışmak zorunda kalmaktayız. Kamu maliyesi ve ülkemiz ekonomisi için çok önemli bir misyon üstleniyoruz. Devlet ve mükellefler arasında köprü vazifesi görerek, mükelleflerin yasal sorumluluklarını iş ve işlemlerini yerine getirebilmek, kamuya finansman sağlamak için aralıksız çalışmaktayız.

Mali tatile anlam kazandırılmalıdır

Bu şartlar altında çalışırken; 1 – 20 Temmuz tarihleri arası kanunen mali tatil olarak ilan edilmiştir. Ancak; beyanname ve bildirim verme ile ödeme sürelerinin uzatılmadığı, ay içerisinde rutin yapmakta olduğumuz iş ve işlemlerimizi bitirmekte bile zorlanırken, bu defa aynı iş ve işlemlerimizi ilan edilen mali tatil sonrası kalan 6 günlük bir süre içerisinde yaparak yetiştirmemiz beklenmektedir. Meslek mensuplarımıza maalesef sözde bir mali tatil reva görülmüştür. Bu durum tüm meslek camiamızı derinden yaralamaktadır. Defaatle talep ettiğimiz en azından mali tatilde beyan ve bildirimler ile ödeme sürelerinin ayın son gününe bırakılması, bir nebzede olsa meslek camiamızın yüreğine su serpecek ve mali tatil kısmen de olsa anlam kazanacaktır. Meslektaşlarımız ülkesini seven, Devletine ve Milletine bağlı, pandemi sürecinde de görüldüğü üzere canı pahasına çalışarak görevini aksatmadan yerine getiren camiamız, bunu fazlası ile hak etmektedir. İnanıyor ve ümit ediyoruz ki, Kamu otoritesi artık sesimizi duyar ve bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yaparak, meslektaşlarımızın beklentisine cevap verecek ve bu inancımızı asla boş çıkarmayacaklardır.

Mesleğimizi idame ettirebilmemiz için fiyat güncellemesi yapmak zorunda kaldık

Üst kurulumuz TÜRMOB tarafından, 1 Temmuz 2022 tarihi itibari ile mükellef e-birlik sözleşmeleri sistem üzerinde yüzde 60 oranında fiyat güncellemesini zorunlu olarak yapmıştır. 20 Temmuz Çarşamba günü Oda’mızda üyelerimizle yaptığımız toplantı sonunda, içinde bulunduğumuz mevcut ekonomik şartlar, hizmet gider maliyetlerimizin çok fazla artması, sürdürebilirliğimizin kalmaması, emek ve hizmetlerimizin karşılığı ücretleri alamadığımızdan, Temmuz ayı itibari ile mevcut muhasebe ücretlerinin yüzde 60 oranında artırılarak güncellemesi tavsiye kararı zorunlu olarak alınmıştır. Ayrıca; tahsilat sorunu bulunan mükelleflerin işlerinin bırakılması ve bu durumda bulunan mükelleflere başka meslek mensuplarınca hizmet verilmemesi hususlarında, oybirliği ile karar almış bulunmaktayız. 

İyi günlerinde, kötü günlerinde, her zaman yanlarında olduğumuz; sürdürebilirliğimizin kalmadığı, bu kriz döneminde bizleri anlayışla karşılayacağına inandığımız, tüm mükelleflerimize ve kamuoyuna duyurur, sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Abdullah KALIN
Başkan